آهای جماعت؛ این بمب را خنثی کنید!

آهای جماعت؛ این بمب را خنثی کنید!
بدانید و آگاه باشید که نمی‌میریم، ولی عذابِ ذره ذره مردن خواهیم کشید ا...