سئوکاران! از سئو ننویسید!

سئوکاران! از سئو ننویسید!
مولر می‌گوید وبلاگ و وبسایت در حوزۀ سئو ایجاد نکنید؛ مردم تمایلی به خو...