بازی تولید محتوای فیک تمام می‌شود؟

بازی تولید محتوای فیک تمام می‌شود؟
من 15 سال است که می‌نویسم. به جز محتوایی که گاها به شکل تبلیغاتی نوشتم...